Skip to main content

CDL Bodemsanering

Voor ieder type verontreiniging

Doelgericht zoeken naar een oplossing

Wij helpen u snel van uw verontreiniging af door doelgericht naar een oplossing te zoeken voor ieder type verontreiniging. CDL is middel klein bedrijf maar heeft een ruime ervaring in de bodemsanering. Onze DLP/KVP ers hebben meer dan 20 jaar ervaring in het verwijderen van verontreinigde grond. Dankzij onze flexibele indeling staan wij open voor uitdagingen. We schakelen snel en pakken elke bodemverontreiniging voortvarend aan, met als resultaat een schone bodem, waarop u uw plannen kunt verwezenlijken.

Grootschaliger projecten

Bodemsaneringen maken in veel gevallen deel uit van grootschaliger projecten. Bij ons vindt u alle disciplines in de voorbereidende fase onder één dak. U hebt één aanspreekpunt voor bodemsanering, sloopwerken en eventuele asbestsanering. Wij kunnen werkzaamheden combineren en optimaal op elkaar afstemmen, dat levert u een mooie kostenbesparing op.

Voorbereidend traject

Ook het voorbereidende en na traject ligt bij ons in goede handen. Wij verzorgen voor u de aanvragen van de benodigde toestemmingen tot aan de eindevaluatie ’s toe zodat u zich geen zorgen hoeft te maken om de papieren zaken.

Onderzoeken

Ook kunnen wij verschillende onderzoeken voor u laten verrichten zoals bijvoorbeeld een verkennend of nader bodemonderzoek. Maar ook voor een AP04 of een afperkend onderzoek bent u aan het juiste adres.

Recente bodemsanering projecten

Voor Strabag hebben we in 2019-2020 de herinrichting van de Vestdijk-Hertogstraat mogen uitvoeren. 

Het werk is uitgevoerd in verschillende fases waarbij we in de eerste fase gesaneerd hebben voor het aanbrengen van een Aquabase pakket ( een afvoer systeem voor regenwater ) in de tweede fase hebben we riolering gelegd onder bodemsaneringscondities. Zonder dat de tijdsplanning hieronder heeft hoeven lijden is het werk onder zwart vluchtig condities uitgevoerd, ook waren er tijdens deze werkzaamheden OCE deskundige en archeologen aanwezig om te controleren of er geen ongesprongen explosieven en materialen van historische waarde aanwezig waren. 

Voor Meeuwisse Dan Haag de begeleiding van een onderzoek uitgevoerd.

In Den Haag is men voornemens de oude insteekhaven Koekamp te gaan herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Om dit te realiseren moest de huidige kademuur onderzocht worden om te kijken of die nog voldoet aan de huidige eisen. Omdat er een lichte verontreiniging in de grond zat moest dit gebeuren met de nodige veiligheid, CDL heeft deze werkzaamheden in overleg met de omgevingsdienst Haaglanden voorbereid en uitgevoerd hierbij is heel zorgvuldig omgegaan met de verschillende grondstromen denk hierbij aan de verschillende lagen, deze zijn opgeslagen in depot en na het onderzoek ook weer terug gebracht op dezelfde dieptes.

Voor B&O de begeleiding gedaan tijdens boorwerkzaamheden in Limburg voormalige mijnbouw streek.

Voor de nieuwbouw van een aantal huizen moest er in Limburg door een vervuilde laag geboord worden om palen te kunnen maken. In overleg met RUD Limburg is bepaalt dat dit onder saneringscondities moest omdat er vervuild mijnsteen vrij kwam. Het vervuild materiaal wat vrij kwam is in depot gezet en later duurzaam afgedicht onder de te bouwen woningen.